Smolten voks meir enn forventa i globen

– Me er veldig fornøgde med resultata frå det første innsettet. Resultata viser at Fishglobe-teknologien held alt den har lova og endå meir, seier Arne Berge, som har utvikla fiskegloben og er dagleg leiar i RyFish.