Det er fra 6. til 24. mars Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 skal gjennomføre Norges nest største militærøvelse. Øvingsområde blir hele Agder og Rogaland, og over 4 200 soldater vil delta over tre uker, opplyser Randaberg kommune.

Øvelsen vil berører alle kommuner i Rogaland, inkludert Strand. Etter det Strandbuen kjenner til går scenarioet for øvelsen ut på at det blant annet utføres sabotasje mot regionale olje- og gassinstallasjoner, samt mot strømnettet.

Distriktssjef for HV-08, oberstløytnant Øystein Nilsen, har kalt øvelsen for Jøssing.

– Navnet Jøssing stammer fra andre verdenskrig og Altmark-operasjonen i Jøssingfjorden. Najonal Samling brukte jøssing som skjellsord for nordmenn som var britiskvennlige. Folk flest i Norge tok dette navnet til seg, og det ble fort et utrykk for gode nordmenn, forteller Nilsen til Bygdebladet.

Trafikk og støy

I nevnte periode som øvelsen pågår, kan det bli militær trafikk og støy. Avdelingene skal trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Det vil bli militær trafikk på enkelte veier. Løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt, og det kan bli noe støy hele døgnet.

– Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennelig i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles politiet, sier Øystein Nilsen.

Mange involverte

Ifølge Bygdebladet skal politiet, statsforvalterne, Sivilforsvaret, Agder Energi, Bane Nor, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og mange kommuner også være involvert.

Øvelsen er planlagt i over ett år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.

– Vi startet planleggingen lenge før offensiven brøt ut i Ukraina. Men på grunn av hvordan situasjonen har utviklet seg, måtte vi øke trusselbildet på øvelsen. Vi har blitt forbikjørt av virkeligheten. Det viktigste for meg er at øvelsen er relevant, og at det vi trener på er noe konkret som vi kan få brukt for senere, informerer oberstløytnant Nilsen.

Øvelse Jøssing er i tillegg en del av øvelse Joint Viking som foregår i Troms. Her øver 20 000 norske og allierte soldater på å forsvare landet vårt. For at Forsvaret skal være i stand til å forsvare landet vårt, må vi øve jevnlig.