Snorre Walde reiser interpellasjonen i kommunestyret sitt møte neste veke. Han skriv at utbyggingane til Strand videregående skole og Superparken på Tau kravde plassen til dei tennisbanane som var att på Tau, og at det heller ikkje er banar på Jørpeland.

Han ser tilbake til ei tid då det var fire-fem banar berre på Tau.

– Eg huskar med glede kor populær denne aktiviteten var for innbyggarane våre, i absolutt alle aldersklassar. Folk stod i kø, skriv Walde.

Han peikar på eit område på Tau – like ved Tau bedehus – som han meiner vil eigna seg godt til tennisbanar.

– På Rødlandsmyrå på Tau, som for øvrig ligg midt i smørauget av idrett, skular, badeplassar og bustadar, hadde MIL tidlegare ein grasbane. Denne blir ikkje brukt lenger, og det er kommunen som står som eigar av eigedomen. Området er om lag 90 prosent inngjerda, og det er rikeleg med parkeringsplassar, peikar Walde på.

Han meiner det er rom for to til fire tennisbanar på den tidlegare fotballbanen, og MIL er interesserte i eit samarbeid med kommunen om drift av banane.

– Me har altså alle tiders høve til å bygga desse tennisbanane. Dei ligg i sentrum, kommunen eig tomta, det er regulert til idrett og me har ein potensiell samarbeidspartnar. Her må me smi mens jernet er varmt, meiner Walde, som vil ha kommunestyret med på å bestilla ei sak frå kommunedirektøren og politisk behandling før sommaren.