Soknerådet strekk ut handa igjen: – Me vil gjerne koma i dialog med fellesrådet og prosten

Soknerådsleiar Odd Bjerga reagerer på at fellesrådet nå har bestemt at det ikkje blir ei ny gransking av konflikten på kyrkjekontoret.