Soknerådet veit lite om konflikten i Jørpeland kyrkje

Jon Vogt Engeland, som er leiar for soknerådet i Jørpeland kyrkjelyd, fortel at soknerådet skal bli informert om kva som skjer på kyrkjekontoret på sitt møte onsdag kveld.