Soknerådsmedlem: – Me blir haldne i mørket

Øystein Strømsnes er medlem i soknerådet til Jørpeland kyrkjelyd og reagerer på at soknerådet ikkje får vita noko om konflikten på kyrkjekontoret.