Står på kravet om gang- og sykkelveg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ryfast-ledelsen har bedt Strand-politikerne legge bort rekkefølgekravet om gang- og sykkelsti mellom Solbakk og Jørpeland. Men forvaltningsutvalget valgte i stedet å presisere hvor viktig dette kravet er.