– Sp ser på Nye Sandnes som ei tvangssamanslåing

Uttaler stortingsrepresentant frå Rogaland, Geir Pollestad.