Spanskesyken herjet i Strand for 100 år siden

Koronaviruset er fryktet og fører til strenge tiltak for å hindre smitte, også lokalt. Forhåpentligvis vil ikke dette viruset ramme lokalsamfunnet med så store lidelser som spanskesyken gjorde for om lag 100 år siden.
Publisert