– Vannmangel på Camp773 er sjeldent. Men nå har Lyse tappet så mye vann i Liarvatnet at også brønnen vår er tørr. Vi må derfor holde de «offentlige» toalettene våre stengt til vannet kommer, opplyser Ivar Anton Nøttestad, daglig leder for Vesterlen Speiderkrets.

Toalettene på Foreneset er mye brukt av folk som er på tur i dette utfartsområdet.