Ifølge avisoverskriftene står to sider mot hverandre, men så er det enda en fraksjon til som ikke har blitt viet oppmerksomhet i de lokale og regionale medier. Denne tredje gruppen tilhører jeg.

Jeg er av dem som har tillit til de ulike funksjonene som arbeider for å finne løsninger. Jeg er av dem som har venner i alle retninger, og som synes det er trist at noen må gå, men samtidig gleder meg til andre kommer til.

Jeg er av dem som har vondt av, og til dels synes synd på, alle som har ansvar i denne saken: Kirkeverge, ledere og medarbeidere, prest og biskop, men også de involverte gjennom menighetsråd og fellesråd.

Jeg er av dem som har vondt av, og til dels synes synd på, alle som har ansvar i denne saken.

Halvard Aase

Nå er de involverte i en tøff periode. Det ble sikkert ikke som forventet da mange av dem takket ja til å være med å styre kirken, de må likevel stå i rollene og gjøre hva som kreves i denne perioden. De kan selvsagt også velge å forlate rollene og slippe andre til.

Uansett hva de gjør og hvordan de arbeider i de ulike rådene, har jeg tillit til at de står i rollene sine og utvikler kirken videre til beste for oss som er i menigheten og har det godt i menigheten.

Jeg har en mastergrad i ledelse fra UiS og har arbeidet som leder i 20 år. Også lederen i meg har sympati for de involverte i menighetsråd og fellesråd som med ulik bakgrunn skal prøve å finne løsninger innenfor deres mandat.

Uansett hva de gjør og hvordan de arbeider i de ulike rådene, har jeg tillit til at de står i rollene sine og utvikler kirken videre til beste for oss som er i menigheten og har det godt i menigheten.

Halvard Aase

Fra den tredje gruppen menighetsmedlemmer vil jeg gjerne gi et par varme og kjærlige råd til alle ansatte og menighetsmedlemmer, unge og gamle – som kan være til inspirasjon for å velge en vei fremover.

Jeg ønsker å være i en organisasjon med medlemmer som tar ansvar for seg selv og andre, som ledere. Hva er det å ta lederansvar? Et stort spørsmål, som kanskje ikke skal besvares kort i et innlegg i lokalavisen. Jeg vil likevel si noe om hva er grunnleggende lederegenskaper.

Den aller viktigste lederegenskapen er å være glad i mennesker, alle typer mennesker, til og med mennesker som har andre meninger enn meg selv.

Toleranse er en annen viktige lederegenskap. Man er ikke tolerant hvis man tåler noe man er enig i. Toleranse forutsetter ulikhet og uenighet – om alle er like, er det ingenting igjen å tolerere.

Toleransen må respektere politiske og rettslige rammer. Dette innebærer også en grunnleggende respekt for arbeidsgivers styringsrett, som for eksempel biskopen representerer.

Jeg ønsker å være i en organisasjon med medlemmer som tar ansvar for seg selv og andre, som ledere.

Halvard Aase

Gjennom våre holdninger og meninger må vi alle gjennom vår egen argumentasjon begrunnet i vår samvittighet kunne forvente diskusjoner og kritikk av holdninger, handlinger og praksiser.

Våre livsvalg står til diskusjon – dette må vi tåle. Men vår moralske integritet blir stilt på prøve når avvikende holdninger, meninger og livsvalg føres til torgs. Hvordan vi ulike aktører handler i dette viser også hvordan vi er rustet til å takle situasjonen.

En velfungerende menighet forutsetter en fungerende institusjon. I en velfungerende institusjon har hvert enkelt organisasjonsmedlem, ledere og medarbeidere, menighetsråd og fellesråd et ansvar for å få noe til å fungere.

Ledere, dere i posisjon, medarbeidere, rådsmedlemmer og menighetsfeller, oss alle sammen – det er tid for å lede!

Slik kan vi alle gå veien videre til glede og nytte for hverandre.

Les også

«Uansett utfall av striden, vi skal leve sammen også etter at den er endelig avsluttet»