Idrettslagene Staal og MIL går nå sammen om å arrangere en kjempestor «fest» i Jørpeland flerbrukshall på Jørpeland.

– Hensikten med konferansen er å skape økt attraktivitet og stolthet for å bo, besøke og etablere seg i Ryfylke. Med denne konferansen håper vi å bidra til å få folk og bedrifter til å etablere seg her og ikke minst tiltrekke oss mer kompetanse til alle kompetansebedriftene vi har her inne, sier Holger Austvoll og Børge Oanes som har jobbet med planlegging av denne konferansen.

Staal arrangerte ei messe i 2019. Nå tenker de større og vil arrangere en messe og næringslivskonferanse i månedsskiftet september/oktober. Nå har Ryfylkes største idrettslag gått sammen med det nest største for å samle alt som kan krype og gå for å få til denne messa og konferansen.

– Vi tenker oss ikke bare næringsliv på denne næringslivskonferansen. Vi ser for oss å ha næringslivsbedrifter i den nye flerbrukshallen og håper på å fylle idrettshallen som er knyttet sammen med flerbrukshallen med lag og foreninger, sier Austvoll og Oanes.

Målgruppa er stort sett det som er av næringsliv i Ryfylke. Det kan være de som selger boliger/hytter. Eller at din virksomhet gjør det mulig å drive fritidsaktiviteter i Ryfylke. Dersom virksomhetens varer eller tjenester tilbys for innbyggerne i Ryfylke eller du tilbyr arbeidsplasser i Ryfylke.

– Vi er godt i gang med planleggingen og kan love at det blir et innholdsrikt program både innendørs og utendørs i alle de fire dagene messa og konferansen varer, mener Børge Oanes og Holger Austvoll som er prosjektansvarlige for SMIL i Ryfylke.

Etter at ordfører Irene Heng Lauvsnes har åpnet konferansen sammen med næringsministeren, kommer det spennende foredrag på løpende bånd. Lørdagen og søndag blir det i tillegg fotballkamper like ved hallene.

– Vi skal ha mange kulturinnslag. Vi satser på å vise fram en del av alle de flinke lokale artistene vi har her i regionen, sier Holger og Børge.

De er ikke på langt nær ferdig med planleggingen, men har kommet godt i gang og har mange interessante innslag på lista si.

– Hvorfor enda et samarbeidsprosjekt mellom Staal og MIL?

– Vi har jo mye til felles og de fellesarrangementene vi har hatt har gått veldig bra. Vi samarbeider på mange felt og det har styrket begge klubbene, både sportslig og økonomisk. Vi har i tillegg mange felles sponsorer, og ser det helt naturlig å samarbeide om dette prosjektet, sier Oddbjørn Mihle Strand og Rune Harestad som er daglig leder i henholdsvis MIL og Staal.