Staal æret ildsjeler i klubben

I forbindelse med Staals hundreårs jubileum ble det oppnevnt tre nye æresmedlemmer i idrettslaget fra tre forskjellige grener. Disse er Jan Harald Moe fra fotballen, Magnus Heskje fra håndballen og Ingvar Førland fra friidretten.