Nei til Incus Investor

Av

Formannskapet i Strand har endelig avgjort at kommunen ikke skal gå i forhandlinger med kjøp av stålverksområdet på Jørpeland. Det eneste man kan tenke seg, er å kjøpe noe areal i utmarka langs Jørpelandsvassdraget.