Statens vegvesen aner rett og slett ikke når innkreving av bompenger i Ryfast kan starte

Innkreving av bompenger i Ryfast er fremdeles i det uvisse.