Statens vegvesen ser på saka

Av

Bøndene på Ullestad i Årdal klaga på ei provisorisk bru som var så smal at dei ikkje kjem over med traktorreiskapar. Statens vegvesen seier dei vil sjå på saka og finna ei anna løysing.