Statnett svarer: – Me kan ikkje komma alle innspel i møte

Statnett meiner dei har hatt god og omfattande kontakt med grunneigarane i samband med bygginga av den nye kraftlinja frå Lyse til Fagrafjell. Dei synest det er synd om dei blir oppfatta som arrogante og ser alvorleg på skuldingane om miljøkriminalitet.