Vann i rettssak

Av

Hjelmeland og to andre kommunar vann rettssaka mot Statnett om takseringa av kraftlinjer.