Tidlegare Hjelmeland-ordførar Trine Danielsen (H) blir statssekretær i Fiskeri- og sjømatdepartementet

Trine Danielsen var ordførar i Hjelmeland i perioden 2011 til 2015. 10. februar tek ho over som statssekretær.