Møter Stavanger

Av

Representanter fra Strand kommune skal i møte med Nye Stavanger, for å snakke om kommunesammenslåing.