Sterling White Halibut er største mottakar av krisepengar i år. I fjor gjekk dei 28,2 millionar i pluss

Sterling White Halibut er hardt ramma av koronakrisa akkurat nå, men selskapet har i løpet av dei tre-fire siste åra snudd resultata sine frå 120 millionar i minus til nesten 30 millionar i pluss.