Fossane vann over kraftinteresser

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

NVE seier nei til alle dei tre kraftutbyggingane som var planlagde i Storånå og Lyngsheia i Årdal. Det er omsyna til naturverdiar, villaks og friluftsinteresser som har vore avgjerande.