Skuffa over minstevassføring

Av

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) vedtok minstevassføring i Årdalselva, men ikkje så mykje som kommune, elveeigarar og fiskeinteresser kravde.