Fryktar mindre vatn

Av

Lyse ønskjer å flytta målepunktet for minstevassføring i Storånå i Årdal på kalde dagar. Årdal elveeigarlag og Hjelmeland kommune er skeptiske og fryktar ei tilnærma tørrlagd elv.