Stort løft for lite lag: Randøy IL startar arbeidet med utandørs treningspark

Randøy IL vil etablera ein treningspark ved ballbingen nedanfor Randøy skule. Dei har starta arbeidet med å planlegga og finansiera grunnarbeid og treningsapparat.