Stort press på omsorgsplassene i Strand: Kan bli nødt til å foreta utbygginger

I Strand er det for tida stor pågang av nye pasienter til sykehjem og demensavdelinger. Utviklingen kan føre til at kommunen blir nødt til å endre strategi for omsorgssektoren.