Stort press på turområder: – Trenger flere parkeringsplasser

Stadig flere kommer til Strand for å gå på tur. Lokalpolitiker Morten Næss (H) ønsker at kommunen skal gjøre mer for å bedre parkeringsforholdene ved turområdene.