Aktive ungdommer på tevling i Strand

Strand Bygdeungdomslag arrangerte tevling sammen med Rogaland Bygdeungdomslag i Strand denne helgen. Her gikk det på bedømming av sauer og kyr. I tillegg til kakebaking og traktorkjøring.