Strand-flertallet snudde: Vil betale for skoleskyss til Forsand skole

I formannskapsmøtet onsdag var politikerne enige om at Strand kommune skal betale for skoleskyss til Forsand skole. Flertallet støttet ikke lenger rådmannens innstilling.