Strand kommune fakturerer som vanlig

Korona-krisen fører foreløpig ikke til at Strand kommune endrer på praksisen for fakturering av kommunale avgifter og betalinger.