Strand kommune får 14 millioner til stillinger i rusfeltet, men rådmannen vil ikke ha pengene i år

Fylkesmannen vil gi Strand kommune 14,2 millioner kroner til styrking av rusfeltet. Rådmannen vil søke om å utsette å få disse midlene fordi det koster kommunen 4,3 millioner kroner.