Kommunen sin økonomi er selvsagt av stor betydning for våre innbyggere og derfor er det naturlig at Strandbuen bruker stor spalteplass på dette temaet, sist ved et omfattende oppslag i fredagsutgaven med overskriften «Gjelda har brutt harmonien – nå blir det tøffe tak».

Oppslaget har mange gode poenger, men selve historiefortellingen er det nok grunn til å presisere noe nærmere.

Les også

Gjelda har brutt harmonien – nå blir det tøffe tak

For det første står det å lese at de folkevalgt var enige om at Strand kommune var en fattig kommune frem til Ryfast ble vedtatt. Det er direkte feil. Strand kommune har aldri vært en fattig kommune, men det er korrekt at pengebruken tidligere var mer nøktern enn i dag, dette uavhengig av hvilket parti som satt i ordførerstolen.

Men det ble faktisk også for ikke så mange år siden investert store summer i blant annet eldreomsorgen, jf. Jonsokberget og Tautunet og det ble investert i institusjoner/bofellesskap til mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. Langelandsmoen, direktør Poulsonsgate m.fl. Kanskje kunne vi også ta med investeringer i idrettsanlegg og bro til holmen? I tillegg vil jeg påstå at kommunen alltid har levert gode tjenester til sine innbyggere.

Les også

«La oss utsette nye velmente investeringsprosjekter for å ikke øke kommunens lånegjeld ytterligere»

Videre står det å lese at «etter at Høyre overtok ordførerposisjonen fra Arbeiderpartiet ble det i større grad satset framtidsrettet». Et merkelig utsagn. For det første var det faktisk stor enighet i lokalpolitikken før Høyre overtok ordførerstolen for 5 år siden (unntatt om Ryfast), og som Strandbuen selv er inne på har det også vært stor enighet blant partiene om de store investeringene som er foretatt de siste par årene (skoler, flerbrukshall m.m.).

Tidens tann har tært på skolene våre og Strandhallen har blitt for liten. Alle har vært enige om at noe må gjøres, derfor disse investeringene. Det har også vært stor enighet om selve driften av kommunen. Ja, det ble sågar fremlagt felles budsjetter frem til i fjor.

Les også

«Et stort nybygg passer ikke sammen med rådmannens beskjed om at en nedbemanning er nødvendig»

Les også

Mangler Senterpartiet økonomisk forståelse?

I oppslaget fredag gjøres det et stort nummer av at harmonien nå er brutt som følge av uenighet om gjeldsgraden. Dette blir helt feil. Det er veien fremover det er uenighet om. Noen partier (opposisjonen) ønsker nå å ta en investeringspause for å sørge for at ikke en enda større del av våre inntekter skal gå med til å betale renter og avdrag, mens andre partier (posisjonen) mener at det er rom for å investere videre blant annet i et nytt bygg ved siden av rådhuset.

I tillegg er det slik at noen partier mener at et konsulentfirma skal redde økonomien fremover ved å foreta en omfattende effektivisering av driften av kommunen. Andre partier mener at vi kunne klart oss uten kostnadene til et konsulentfirma blant annet ved en intern prosess hvor politikere, de tillitsvalgte og ledelsen i fellesskap vurderte endringer i driften.

Til slutt vil jeg hevde at selv om det er politiske uenigheter, er det god grunn til å si at det fortsatt er stor grad av harmoni i lokalpolitikken i Strand. Et besøk i levekårsutvalget, formannskapet og forvaltningsutvalget, hvor den praktiske politikken blir utformet, vil kunne understreke det.

Men, politiske uenigheter finner vi, og det skulle jo bare mangle.