Strand kommune sine sommarferieaktivitetar: Ny runde med trolldom på Landa

I veke 26 kan ungar i Strand vera med på trylling, klatring, roing, padling, riding, bogeskyting, pilkasting og stisykling. I år er dei fleste sommarferieaktivitetane Strand kommune tilbyr utandørs.