Åtte personer vil bli opplæringssjef

Fem kvinner og tre menn har sendt søknad i håp om å få stillingen som kommunalsjef for opplæring.