Varsler tøffere tider for Strand kommune

Av

Strand-rådmannens budsjettforslag varsler om tøffere tider. Årsaken er blant annet økte renteutgifter. Ketil Reed Aagaard utfordrer også politikerne med økt eiendomsskatt og fjerning av utkantmidler.