Øker ikke skatten

Av

Innbyggerne i Strand vil ikke få økt eiendomsskatt neste år. Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) bekrefter at det i budsjettdrøftingene er funnet andre løsninger. Blant annet blir det mindre avsatt til fond.