Skattesvikten kan føre til økt eiendomsskatt

Av

Skattesvikten i Strand fører til at rådmannen vurderer drastiske tiltak for å få kommuneøkonomien i balanse. Å øke eiendomssskatten ytterligere kan bli aktuelt.