Her var både politiet, brannvesenet og kommunen på befaring: – Det er en omfattende sak

Politiet, brannvesenet og kommunen var på første tilsyn på en eiendom i Strand i mai. De avdekket flere brudd på forurensningsloven og plan- og bygningsloven.