Spor av fortida på stein

Av

Kjøleviksteinen er sentral i historia både til bygda Kjølevik og Strand kommune. Me fekk med oss to personar som har vore involvert i arbeidet med å få denne på plass ved Vatland Grendehus.