Skepsis til flere lederstillinger

Strand kommune skal få ny organisasjonsstruktur, men den nye administrative organiseringen er det ikke full politisk enighet om. Det er blant annet skepsis til å opprette nye lederstillinger.