Oppsigelser av ansatte tar lengre tid enn ventet: – Det er en krevende prosess

Nedbemanningsprosesser i PPT-tjenesten og ved Ryfylke Læringssenter tar lengre tid enn forventet.