Kva skal du svara?

Av

Kva meiner Sandnes-tilhengar og Forsand-ordførar Bjarte S. Dagestad (H) er dei viktigaste grunnane for å slå seg saman med Sandnes? Kva meiner Strand-tilhengar og tidlegare Forsand-ordførar Ole Tom Guse (KrF) er dei viktigaste grunnane for å velja Strand?