Strand kommunes sabotasje av turstien langs Krossvatnet

TURTRASE: Helge Hovtun og Gaute Hovtun reagerer på at grunneiernes forslag til turtrasé rundt Krossvatnet på Tau skrotes av Strand kommune.

TURTRASE: Helge Hovtun og Gaute Hovtun reagerer på at grunneiernes forslag til turtrasé rundt Krossvatnet på Tau skrotes av Strand kommune. Foto:

Av

– For Strand kommune betyr tydeligvis ikke befolkningens ønske om tursti mer enn at det kan utsettes i årevis, skriver Helge Hovtun og Gaute Hovtun i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Innbyggerne på Tau har lenge ønsket seg en tursti langs Krossvatnet. Det er derfor trist å se at Strand kommune planlegger å stikke kjepper i hjulene til dette prosjektet når saken skal behandles i kommunestyret onsdag 30. september.

Det så lenge lovende ut. En av de berørte grunneierne er vår far. Han er positiv til tursti, og har gitt tommel opp til størsteparten av kommunens trasévalg. Han og de to andre grunneierne er imidlertid uenig i en liten del av kommunens valg av trasé, fordi den vil gå tvers gjennom hagene deres.

Grunneierne legger derfor fram tre alternative trasévalg, der det ene innebærer å flytte traseen nærmere vannkanten. En justering av traseen på 1–10 meter, noe som er innenfor reguleringsplanens rammer. Justeringene dreier seg altså ikke om å flytte traseen flere kilometer, det dreier seg om et fåtalls meter.

Slik vi ser det tar dette forslaget hensyn til både befolkningens naturopplevelser, rullestolbrukere, og fugle- og dyreliv i like stor grad som langs resten av Krossvatnet. Denne mindre justeringen vil ha lite å si for brukernes turopplevelse, men den vil bety svært mye for grunneierne.

Når kommunen får presentert disse tre alternativene, velger de å avvise dem uten nærmere utredning, til tross for at minst ett av forslagene er innenfor reguleringsplanens rammer. De velger heller å stå for den opprinnelige traseen. En trasé som vil ødelegge grunneiernes hager. En trasé som ikke skiller seg nevneverdig fra grunneiernes forslag. En trasé kommunen vet vil føre til konflikt. En trasé som etter alt å dømme vil ende opp i retten.

Hvorfor taper befolkningen i Strand på dette? Det er dyrere. Rettssaker koster penger, og når det eksproprieres plikter kommunen til å betale utgiftene for alle parter. Strand kommune er i ferd med å forkaste grunneiernes forslag til løsning der man kunne unngått denne kostnaden.

Det er en underlig prioritering for bruk av skattebetalerens penger av en kommune som i utgangspunktet har en nokså presset økonomi. Rettssaker er tidkrevende, noe som vil utsette byggestarten betraktelig.

For Strand kommune betyr tydeligvis ikke befolkningens ønske om tursti mer enn at det kan utsettes i årevis. Ved å velge et av grunneiernes forslag til trasé kunne man startet arbeidet i morgen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken