Strand KrF vil ha riksvei utenom Tau med i transportplan

Ny riksveitrasé mellom Solbakk og Vatne bør med i ny nasjonal transportplan, foreslår Strand KrF.