– Det er utrolig bra at regjeringen alltid stiller opp for kommunene. Vi er heldige som har en regjering som tar godt vare på kommunene, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, i en pressemelding.

I 2020 fikk Strand kommune 21,2 millioner kroner og hittil i år har kommunen fått 33,1 millioner kroner. Hjelmeland kommune fikk 4,6 millioner i fjor og har så langt i år fått 6,8 millioner kroner.

Pengene har blant annet gått til vaksinering og smittevern.

– Det er krevende og kostbart for mange kommuner når en må kombinere de vanlige oppgavene med strenge krav til smittevern. I tillegg kreves enda mer av helsetjenestene, sier Lunde.

Venstre-lederen peker på at kommunene står i førstelinjen for å bekjempe viruset, i tillegg til å gi innbyggerne velferdstjenestene de har rett på.

– Venstre og regjeringen har dermed bidratt til at kommunene fortsatt kan ha gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, sier politikeren.