Onsdag skrev Strandbuen om Annette Kleppa som ble alvorlig syk da hun jobbet på Jørpeland ungdomsskole, og som fortsatt ikke er frisk fem år etter hun sluttet.

Les saken her.

SV-politiker Anniken Tjøstheim tok opp utfordringene med inneklimaet på skolen i en interpellasjon under onsdagens formannskapsmøte. Hun etterlyste en plan for hva som skjer videre i saken.

– Den jobben som gjøres nå er ikke god nok og de venter bare på hvem den neste er som blir syk. Noen er allerede sykemeldt på grunn av luftveisplager. Er det lagt en plan for hva som skal gjøres i denne saken? De ansatte og tillitsvalgte ved skolen fortjener et svar og ikke minst å bli hørt, sa Tjøstheim.

Må gå riktig vei

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes syns det er viktig at politikere ikke blir mellommann mellom ansatte og ledelse, og oppmuntrer til å gå tjenestevei.

– Elever må benytte elevrådet og foreldreutvalget og SU (samarbeidsutvalget, red.anm.) til å ta opp saken. Dersom ansatte er bekymret for miljørelaterte saker på sin arbeidsplass, så er det naturlig at dette tas om med tillitsvalgte og verneombudet og i SU, sier Heng Lauvsnes i sitt svar til Tjøstheim.

Ordføreren minner om at representanter fra Levekårsutvalget sitter i SU og kan ta saker videre politisk.

– Jeg vil be rådmann sørge for god dialog mellom tillitsvalgte, skoleledelse og avdelingen for bygg og anlegg.

Forståelse for problemet

Samtidig ber hun om forståelse for den spesielle situasjonen som koronaviruset har satt kommunen i.

– De ansatte har vært inne i en utrolig presset og stresset situasjon og det er redusert kapasitet til å både svare på mange henvendelser og spørsmål og kunne levere tjenestene til ønsket nivå, sier ordføreren.

I utgangspunktet skulle det vært lagt en fremdriftsplan som skulle blitt lagt fram for skolen og FAU nå i disse tider. Dette er utsatt på grunn av koronaviruset.

– Bygg og eiendom følte ikke det var riktig å kaste seg rundt å gjøre det i den perioden. De har lovet et møte før sommeren og skal begynne med selve arbeidet i sommer, sier ordføreren.

Heng Lauvsnes understreker at det er brukt mange millioner kroner på arbeidet med ungdomsskolen. Arbeidet med C-bygget er ferdig når det kommer til inneklima. Arbeidet med taket er stanset fordi en grundigere plan skal utarbeides og det er ikke ønskelig å potensielt bygge om og rive et nylagt tak.

– Vi har alle eierskap til problemet med inneklimaet. Hele formannskapet og politisk ledelse har forståelse for situasjonen, avslutter hun.