Strand-rådmannen foreslår at rassikring i Suldal blir prioritert på topp

Strand kommune lager sin egen uttale til ny nasjonal transportplan for perioden 2022–2033. Rassikring på riksveien mellom Erfjord og Sand er foreslått som øverste prioritering.