Strand-regnskapet: Laveste resultat siden 2010

I 2018 hadde regnskapet til Strand kommune et overskudd på over 33 millioner kroner. Fjoråret gikk så vidt i pluss, og gjelda øker kraftig.