Strand Sp om årets TV-aksjon: – Selv om flere med oss er skeptiske til deler av WWF sin virksomhet, er boikott å gå altfor langt

Strand kommune støtter årets TV-aksjon i NRK. Men i formannskapet ble det også uttrykt skepsis.