Strand vgs-elevane sin dom: Fagmøbler har den finaste fasaden på Jørpeland

Samarbeidet mellom Ryfylkebyen og andreårselevane på sal, service og reiseliv ved Strand videregående skole førte til at sentrumsforeininga fekk hjelp til å bevisstgjera medlemmene sine, elevane fekk prøva ut kunnskapen sin i praksis og vinnaren fekk ein god start på veka i koronakrisa.